ارسال پیام به اسفنجرداطلاعات تماس

تلفن کارخانه :

035-38413878
دفتر مرکزی :

یزد، کیلومتر 20 جاده یزد -میبد نرسیده به پمپ بنزین حاجی آباد
تلفن دفتر مرکزی  :
035-38413868

035-38413898
تلفکس:
035-38413858
ایمیل:
info@esfanjerd.com
همراه:
09135132900